UE4模型显示线框

有时候需要用到在UE4里面显示模型的线框,并不是视口里面的线框模式。

需要使用的只是UE4材质球里面的一个命令就可以完美解决。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: incg_UE4

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注